Бет 3   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

12 шілде 2019

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

07 маусым 2019

Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы

06 маусым 2019

Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

06 маусым 2019

Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органның функциялар

03 мамыр 2019

Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы

22 ақпан 2019

Мүдделі тараптар үшін ақпарат.

06 ақпан 2019

Акционерлік қоғам жасаған мәмілелер, қоғамның оларды жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасағаны туралы ақпарат

04 ақпан 2019

Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат

01 ақпан 2019

Эмитенттің басқару органының (байқаушы кеңесінің), атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) құрамын көрсете отырып, эмитенттің басқару органын (байқаушы кеңесін), атқарушы органын (атқарушы органның функциялар

27 желтоқсан 2018

Акционерлік қоғам жасаған мәмілелер, қоғамның оларды жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасағаны туралы ақпарат

Бет 3   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11